beslotenheid

beslotenheid
{{beslotenheid}}{{/term}}
[het afgesloten zijn] privacy〈afzondering〉 seclusion, 〈verborgenheid〉 secrecy, 〈ongunstiger〉 isolation, 〈beschutting〉 shelter
[vastberadenheid] resolution
voorbeelden:
1   de beslotenheid van een rusthuis the sheltered environment of a nursing home
     in alle beslotenheid iets doen 〈ook〉 do something in secrecy
     in de beslotenheid van zijn eigen kamer in the seclusion of his own room

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”